Doelgroep

Mijn doelgroep bestaat uit mensen met autisme spectrumstoornis (ASS), (licht) verstandelijke beperking, adhd of psychische problemen. De doelgroep ligt in de leeftijd van een jaar of 6 tot hoog bejaard.